Gjestebrygge

Buskøyvågen Bryggesameie org.nr. 926 940 937.

Buskøyvågen Bryggesameie har søkt om og fått godkjent nytt, felles flytebryggeanlegg i forlengelsen av rutebåtkaia på Buskøy.Bryggeanlegget er ferdigstilt våren 2022. I tillegg til båtplasser for fastboende og hytteeiere er det tilrettelagt egen gjestebrygge med 3-4 båtplasser på utsiden av flytebryggeanlegget. Gjestebryggen er tilrettelagt med strøm og vann. Gjestebryggen vil bli satt i drift fra og med sesongen 2022. Gjestebryggen vil være tilrettelagt for både kortidsleie og døgnleie. Det er etablert egen betalingsordning for leie basert på Vipps. (QR kode).


Norsk Havneguide Buskøy

Nytt, felles flytebryggeanlegg.

Nytt, felles flytebryggeanlegg.

Buskøy - et gammelt handelssted

Buskøy - et gammelt handelssted