Kultivering av marka.

Saueholdet på Buskøy ble avviklet i 1985. Siden den gang har marka stått ubrukt. Resultatet har blitt at innmarksbeitet har begynt å gro igjen, først har mose og store gresstuer fått utvikle seg, dernest har einerbuskene fått rotfeste og nå kan vi se at også Sitkagrana har begynt å spre seg inn på det tidligere innmarksbeite. Naturen er i ferd med å ta tilbake marka og det som menneskene har brukt generasjoner på å rydde og dyrke opp.

Planen er å ta marka tilbake og få tilbake grasbakken som en del av det tidligere kulturlandskapet. I følge kartet utgjør det gamle innmarksbeitet ca. 10 dekar. Innmarksbeitet er merket gult på gårdskartet fra Nibio.

Gårdskart fra Nibio.

Gårdskart fra Nibio.

Behov for drenering i nedkant av myra

Behov for drenering i nedkant av myra

Marka.

Marka.

Kartlegging av dreneringsgrøfter

Kartlegging av dreneringsgrøfter

Den gamle veien til fjøset er ryddet fram igjen.

Den gamle veien til fjøset er ryddet fram igjen.

Rydde unna kratt og einerbusker

Rydde unna kratt og einerbusker