Tilbakeblikk - Gjestgiverivirksomhet på Buskøy i tidligere tider.

Tidligere eiere av Buskøy har drevet gjestgiverivirksomhet gjennom flere hundre år, fra begynnelsen av 1600-tallet og frem til slutten av 1800-tallet.

Ivar Nilsson Busch bygde opp et et stort "Kremmerleie og Gjestgiveri" på Buskøy på midten av 1600-tallet.

Sønnen, Fredrik Ivarson Busch, den rikeste mannen som noengang har bodd i Solund, utviklet eiendommen videre og fikk gjestgiveribevilling av kong Frederik IV i 1705.

Ingebrigt Einarson Qvalsten fikk gjestgiverbevilling på Buskøy i 1789 med denne ordlyden; ”Efter hans kongelige Majestæts Christian den Syvendes allernådigste specielle befaling ……. og holde reisende med fornødne Logimenter samt spise- og drikkevarer til Nødtørftighet og billig betaling same steds betjene, imod deraf at svare til vores Kasse Toe Rixdaler årlig afgift.

Etter han kom Ola Stefanson Tonning. Han fikk bevilling til å drive "gjestgiveri og landkremmerhandel" på Buskøy i 1831, underskrevet på kong Karl Johans allernådigste befaling. Bevillingen ble gitt under "sterkt atterhald for misbruk med fylderi og tidsspilde for bønder". I 1833 får Tonning 10 spesidaler i mulkt for ikke å ha overholdt betingelsene i løyvet nøye nok.

Georg Balchen Hess drev også sin egen "skjenkestove" og brygget sitt eget øl på Buskøy. Vi er usikre på om han også drev gjestgiverivirksomhet på Buskøy.

Gjestgiverbevilling fra 1789 utstedt av Christian den VII

Gjestgiverbevilling fra 1789 utstedt av Christian den VII

Gjestgiverbevilling utstedt i 1789 av Christian VII - oversatt

Gjestgiverbevilling utstedt i 1789 av Christian VII - oversatt

Dansk mynt fra 1764.

Dansk mynt fra 1764.

Restaurering av gamlehuset.

Vi har restaurert Hovedbygningen på Buskøy. Når vi startet restaureringsarbeidet i 2006 hadde hovedbygningnen stått ubebodd siden begynnelsen av 1960 - tallet. Vi har tatt utgangspunkt i den opprinnelige planløsningen i bygningen og tilpasset de forskjellige rommene slik at de tilfredsstiller "dagens standard". Vi har forsøkt å innrede rommene slik de var før den siste ombyggingen av butikken og posten. Mye av det gamle interiøret er beholdt i den gamle stilen sammen med mye av det gamle inventaret og med mange av de originale møblementene. Endel av de gamle salongene og rottingmøblene er restaurert og satt i stand igjen.

Vi har gjennom restaureringsarbeidet ført bygningen tilbake til den opprinnelige planløsningen. Samtidig har vi tenkt brannsikring i den gamle trebygningnen og innstallert brannsikringsutstyr i form av brannstiger, branntau, brannslokningsutstyr og nødlys i bygningen. 

Vi har lyst til å ta opp igjen noe av tradisjonen knyttet til gjestgiverivirksomhet og noen av tradisjonene knyttet til Balchen Hess sin skjenkestove.

Vi har jobbet en stund med planer om å tilby overnatting i det gamle sveitserhuset på Buskøy.Samtidig har vi  gjenoppbygget en egen skjenkestove i den gamle oljebua for å gjenskape noe av tradisjonen og atmosfæren slik det må ha vært i gammel tid.

Brannstige på nordveggen

Brannstige på nordveggen

Branntau.

Branntau.

Brannslokningsapparat.

Brannslokningsapparat.

Handelsstedet

Vi har ikke egen butikk på øya lenger. Vi har ikke egne biler på Buskøy, her foregår alt til fots eller med trillevogn som transportmiddel....

Vi handler våre matvarer på Spar-butikken i kommunesenteret Hardbakke. Vi kan bestille rutebåten og være med til Hersvik og ta egen bil inn til Hardbakke for å handle det vi trenger.

Buskøy er ei lita øy, i underkant av 1 km brei på det bredeste og ca. 2 km lang. Rundt Buskøy ligger flere mindre øyer som også hører til Nord Solund. 

Det har i gammel tid vært drevet 3 mindre gardsbruk på øya, men i dag er ingen av disse i drift lenger. Det spesielle bygningsmiljøet på kaia hører til hovudbruket på øya. Det er i hovedhuset på garden at Buskøy Landelhandel holdt til inntil butikken ble nedlagt i 2009. Tidligere var det telegraf, telefonsentral og postkontor i hovedhuset.

Tidligere har det vært drevet fiskeoppdrett, fiskemottak, taremottak, steinindustri på øya i tillegg til landhandelen. I dag er alle disse virksomhetene nedlagt.

Det er fastboende på Buskøy hele året i tillegg til en del hyttefolk. 

Askeladden 16

Askeladden 16" med 25 hk Honda

Fiskekjøkken

Fiskekjøkken

Askeladde 14

Askeladde 14 " med 10 hk. Honda.

Sittegruppe i hagen.

Sittegruppe i hagen.

Flytebrygge

Flytebrygge

Bålpanne

Bålpanne

Telefon/Bredbånd.

Det er ellers varierende mobildekning på Buskøy, en må gjerne litt opp i høyden for å få gode signal og 4G. 

Bredbånd (fiber) ble installert våren 2021. 

Restaureringsarbeidet

Vi har satt i stand butikken og de gamle sjøhusene slik at det er mulig å arrangere selskaper og ulike sammenkomster på Buskøy sommerstid. 

I butikken har vi innredet "selskapslokale". I oljebua har vi innredet vår egen "skjenkestove" (pub). 

I butikken kan vi ta i mot grupper på inntil 20 personer. I den gamle butikken kan vi fornemme noe av stemningen fra tidligere tider. Interiøret i butikken med de gamle tømmerveggene fra  det gamle herskapshuset fra Buschtida, sammen med interiøret fra den gamle landhandelen fra århundreskiftet med egen  rikstelefonboks og eget postkontor, bringer tankene tilbake til en svunnen tid.  

I skjenkestova, som er en del av gårdsmuseet, kan vi samle noen noen flere.

De gamle sjøhusene har en spesiell sjarm og en spesiell atmosfære. På veggene har vi hengt opp gjenstander fra gårdsdriften på Buskøy og fra de gamle båtene som har vært på øya. Vi har beholdt det rustikke preget i skjenkestova.

Butikken
Butikken
En del av kjøpsmannsdisken i landhandelen med postkontoret og luka til telefonsentralen.
Butikken.
Butikken.
Tømmerveggen stammer fra herskapshuset som Buschfamilien bygde på 1600-tallet. Møblementet er originalt fra begynnelsen av 1900-tallet.
Butikken.
Butikken.
Lokalene i butikken pyntet til fest.
Butikken
Butikken
Pianoet i butikken.
Butikken
Butikken
Skrivepulten i det gamle postkontoret/telefonsentralen.
Kaia.
Kaia.
Kaiboden.
Kaia.
Kaia.
Kaiboden.
Kaia.
Kaia.
De gamle sjøhusene med gårdsmuseet.
Kaia.
Kaia.
Informasjonstavler på veggen av kaiboden..
Hagen.
Hagen.
Lysthuset.
Refsøen - Et gammelt handelssted i Solund.
Refsøen - Et gammelt handelssted i Solund.
Et historisk tilbakeblikk i tekst og bilder.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Fiske og Fangst.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Jan Hess og rederivirksomheten.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Familiehistorien.
Gårdsmuseum
Gårdsmuseum
Familiehistorien.