Oppgradering av det elektriske anlegget på eiendommen.

Vi har i løpet av våren 2020 foretatt full gjennomgang av det elektriske anlegget på eiendommen. Gjennomgangen og ombygningene er foretatt av Holmedal Elektriske AS.

Hoved inntaket er bygget om fra to-fase til tre-fase. Dette er gjort av BKK - nett.

Alle kurser i hovedbygningen og sjøboder er gjenomgått, feil er rettet opp  og i noen tilfeller er kursene endret for å tilpasse belastningen på hver enkelt kurs.

Stigeledningene er byttet ut og det er installert nye fordelingsskap med automatsikringer i alle etasjer i hovedbygningen og i sjøbuene. 

Det har vært et omfattende, men helt nødvendig sikkerhetstiltak.

Kursfortegnelse - Hovedfordeling

Kursfortegnelse - Hovedfordeling

Hovedfordelingsskap

Hovedfordelingsskap

Fordelingsskap - 2 etasje

Fordelingsskap - 2 etasje